YEZU WAFFE OMUNUNUZI

YEZU WAFFE OMUNUNUZI (W.F.)

  1. Yezu waffe omununuzi

Omutonzi w’ebiriwo

Abakukkiriza mu nsi

Bonna beesiga ekisa kyo.

 

  1. Wajjirira kimu kyokka

Kwe kutulokola ffenna,

Mu buddu mwe twakulira

Ne leero totwabulira

 

  1. Ekyu’okwenunula ffekka

Ffenna wamu kyatulema:

Ggwe wakisobola wekka

Nga wefudde ng’ekyonzira

 

  1. Erinnya lyo erya Yezu

Lya kitiibwa mu nsi yonna

N’emagombe ne mu ggulu

Wonna lifukaamirirwa.

 

  1. Ayi Yezu nannyini kisa,

Omulamuzi w’abantu

Tukwegayiridde ffenna

Yamba: Tugende mu ggulu.

 

  1. Katonda Mukama waffe,

Trinita Omutuukirivu,

Tukusinza ffenna wamu

Emirembe n’emirembe.

DOWNLOAD LINK:

YEZU WAFFE OMUNUNUZI PDF

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *