Ekidd.:            Kuuma ebisuubizo bye wasuubiza                                     Nga obatizibwa Kristu n’omusenga                                     Wamalirira toddirira. Nnyaffe Eklezia akusaba, nywera okule mu kukkiriza. Katonda ani oyo gw’onoonya? Gwe bataakuwa ku luli nga obatizibwa?…

Read More