GGWE KABAKA GGWE MUKAMA(Fr. Expedito Magembe)

Ggwe Kabaka Ggwe Mukama atutwala, buli kitonde kyonna kifukaamirira erinnya lyo.
Yezu ………… Kabaka
Kristu ……….. Mukama
Tuli babo Ggwe Kabaka waffe … (laba tuli babo Mukama Ggwe otutwala)

1.Ggwe afuga buli Kitonde kyonna mu ggulu ne mu nsi
Oli wa kitiibwa wonna … osaana otendebwe
Obwakabaka bwo Mukama …. bwa lubeerera
Ebitonde byonna Ggwe obitwala.

2.Obwakabaka bwo Mukama …… bwa mazima n’obulamu
Obubwo obwakabaka …bwa mazima era bwa kwagalana era bwa mirembe.

3.Tuyambe tukolerere emirembe twongere obwakabaka bwo
Tuyambe tukolerere amazima twongere obwakabaka bwo
Tuyambe tukolerere okwagalana tubeere mu bwakabaka bwo.

4.Yezu oli Kabaka nkwaniriza n’omutima gwonna nkwagala
Ggwe maanyi gange, bulamu bwange, ssuubi lyange
Ggwe ampanirira – Mukama wange nkwagala.

DOWNLOAD LINK:
GGWE KABAKA GGWE MUKAMA

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *