KRISTU LYE SSUUBI LYANGE(Fr. James Kabuye)

Ekidd. Kristu; Kristu; Kristu; lye ssuubi lyange eritagooka,
Kristu, Kristu gwe musingi kwe nnyweredde,
Nnazimbibwa ku ye tanjabulira,
Y’ampanguza abalabe abannumba
Kristu, Kristu, Kristu lye ssuubi lyange,
Kristu, Kristu lye ssuubi lyange ery’olubeerera.

1.Mu bizibu by’ensi mugumanga, ndi nammwe emirembe gyonna,
Nze Katonda wammwe atabasuula, atabakiiya,
Musabe muliweebwa kyonna kye munaasaba nga mukkiriza
Mulikifuna, ku luuyi lwange … Byonna bisoboka
ku luuyi lwange … Byonna bisoboka.

2.Obugagga bw’ensi butulimba, buli awo tebusimba bwonna,
Mwesige mmwe byokka ebitafuuka eby’omuwendo.
Musabe muliweebwa ….

3.Emikwano gy’ensi gitulimba, giri awo gya kuleka gyonna
Mwesige mmwe yekka atabasuula, atabakiiya, Musabe muliweebwa …

4.Ebirungi by’ensi bitulimba, tobyewa bya kuleka byonna
Weesigenga yekka ow’obuyinza n’obutuufu.
Musabe muliweebwa …

DOWNLOAD LINK:
Kristu lyessuubi lyange

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *