KRISTU SSABAVUBUKA (Fr. James Kabuye)

Ekidd. Kristu Yezu, Ssabavubuka w’ensi yonna,
Tukwanirizza, tukukkiriza Kristu omuwanguzi,
Ggwe ttawaaza yaffe mu nsi muno,
Ggwe lugero lw’abavubuka bonna.
Wangula, wangula, wangula
Kristu wangula x2 Kristu Luwangula.

1. “Ono ye mwana wange omwagalwa ennyo mumuwulirenga,
Ono musiige wange omwetowaze omuwulize
Batonde bonna mmwe mukimanye.

2. “Ono ye Mwana wange abaagala ennyo Omulokozi azze,
Ono Messiya y’ono n’obulamu abuwaddeyo,
Batonde mwenna mmwe mumumanye.

3. Wavubukanga mu myaka gyo, ng’ojjude amagezi,
N’enneema ya Katonda ng’ekuliko.
Ng’osanyusa Katonda n’abantu.
Yamba abavubuka, bakufaanane mu mayisa,
Bavubuke mu kukkiriza.

4. Wavubukanga mu budde bwo ng’ojjudde obulamu,
Ne mwoyo wa Katonda ng’akuliko.
Yamba abavubuka bakufaanane mu magezi
Bakakate mu kukkiriza.

DOWNLOAD LINK:
KRISTU SSABAVUBUKA

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *