YEZU KATONDA GWE TUSINZA (W.F.)

Ekidd.: Yezu Katonda gwe tusinza,
Ggwe otufuga, tukwagala:
Ggwe Kabaka ow’obuyinza,
Byonna byonna Ggwe obitwala.

1. Tukwatula Kabaka Yezu,
Wonna wafuna obuyinza:
Patri ye yalagira abantu
Bonna bakuwulirenga.

2. Mu kisa kyo, Kabaka Yezu
Watuwonya; twali baddu.
Masitaani nga ge tusinza,
Amaddu nga gatutwala.

3. Obuganda, leero ttwale lyo;
Ku Myanga lwe yalinyweza,
Abasaale Abajulizi bo
Bwe baafa kye baategeeza.

DOWNLOAD LINK:
YEZU KATONDA GWE TUSINZA

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *