MU KYALO KYE BETELEMU

MU KYALO KYE BETELEMU (M.H.)

  1. Mu kyalo eky’e Betelemu,

Mu tuumbi waaliwo entiisa,

Bonna abaali awo nga bakuuma

Ezaabwe endiga enkumu

Okutemya ng’atuuse wuuno,

Malayika azze ng’eraddu,

Amyansa ng’ayimiridde awo,

Ku olwo baatya ekintu ekiggya.

 

  1. Mwenna essanyu bw’atyo bw’agamba

Malayika ajjudde essanyu

Mu mpuku Yezu gy’ali, Mwana

Messia eyalaangwa ab’edda

Banne bangi ku olwo beegatta

Nga bayimba ennyimba empoomu

Azze Omulagaanye wa bonna

Ssanyu lingi, Alleluiah.

 

  1. Bonna nti: Tuwulidde ekyama,

Ffe tweyanze wamma ssanyu

Tugende twesooke eri Omwana

Eyo gy’ali mu bwavu atyo

Mu mpuku eyo gye baamusanga,

Yozefu, Maria n’ente

Nga bamusinza oyo eyalondawo

Okwefuula omuntu nga ffe!

 

  1. Ffenna ayi Yezu tukusinza,

Ozze mu ffe oli nga Omwana,

Tumanyi bw’oli ow’obuyinza,

Naye osiimye obe mwavu ggwe

Yonna ensi eno ggwe wagiyamba

Nga weefula omuddu nga ffe.

Kabaka eyatonda byonna fuga,

Tukwewa obeere mu ffe.

 

 

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *