OMUJUNI TWAMUTUNGIRE, Edited by David Benjamin Kateregga

  1. Omujuni twamutungire. Ee twamutungire

Azairwe Maria Biikira.                                  Tumuramusye nitumuramya.

 

Ai weshe nyineiguru, Ai weshe nyina mukiza

Ai weshe nyineiguru , tumuramusye nitumuramya.

  1. Omugabe w’ensi neiguru. “

Enyanga nibwo buzarirwa.                                     Tumuramusye nitumuramya.

  1. Obutaka tweena twevugye

Nyakwija tumutemu eifubo.

  1. Emigyera keyemishegye

Enyanja nazo zisheeshekye.

  1. Emiyaga keyeseture.

Nanya bicu biri kuheerana.

  1. Ebinyonyi kabizaane gye.

Bitongyerere na neifuko.

  1. Emimero keeshashanukye.

Nabirabyo birikugyaanisa.

  1. Amaraka gaitu nyabura.

Garingirikwe gakyayegye.

 

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *