WALIWO ESSANYU

WALIWO ESSANYU (FR. Kizito Mayanja)

Waliwo essanyu eyo mu Ggulu mu Bamalayika

Kubanga omununuzi w’ensi eno azaaliddwa

Waliwo essanyu eyo mu Ggulu mu Bamalayika

Kubanga omununuzi w’ensi eno azaaliddwa leero.

Alleluia, alleluia, alleluia , kristu azaalidwa, Alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia , mujje mwe tumusinze.

Azaalidwa omulangira yezu;Azze

Okutuwonya sitaani  n’enkwe ze zonna, n’enkwe ze zonna

Alleluia……..

Nti:ne yisaaya yakiranga mu bulanzi bwe, nti mu kibuga kya Daudi gy’Alizaalibwa eyo, gy’Alizaalibwa eyo

Alleluia…..

Tusanyuke, tujaguze…………………………….kristu azaalidwa

Olwa yezu omusuubize………………………..omununuzi azaalidwa

Bamalayika b’omukama…………………….. kristu azaalidwa

Baababuulira abalunzi b’amagana……….. omununuzi azaalidwa

Bakabaka b’ebuvanjuba………………………. kristu azaalidwa

Emmunyeenye baagigoberera………………… omununuzi azaalidwa

Emmunyeenye baagigoberera………………… kristu azaalidwa

N’ebatuusa ku mulokozi……………………….. omununuzi azaalidwa

Ebirabo baamutonera…………………………… kristu azaalidwa

Obubaani ne zawabu ne mirra……………….. omununuzi azaalidwa

Tumwebaze nnyiniggulu……………………….. kristu azaalidwa

Emirembe gyonna…………………………………. omununuzi azaalidwa

(repeat alleluia)

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *