WULIRA BAMALAYIKA

WULIRA BAMALAYIKA  (W.F.)

 

Ekidd:              Gloria in excelsis Deo  x2

 

  1. Wulira Bamalayika, Nga bwe bayimba ne’essanyu

Ne beetaba bonna awamu, Mu luyimba lw’ekitiibwa.

 

  1. Abasumba ne beekanga, Nga balabye Malayika.

Baamulaba ng’atangaala, atukula amasamasa.

 

  1. Malayika n’abagamba, Abange muleke okutya.

Ka mbabuulire ekigambo, Ekinaabasanyusa ennyo.

 

  1. Omulokozi w’abantu, Olwaleero azaalidwa.

Ye Katonda ow’omu ggulu, Atuuse okubanunula.

 

  1. Musituke nno timulwa, Ne mweyuna e Betelemu.

Azazikiddwa mu mmanvu, Eyo gye munaamusanga.

 

  1. Amangu ago ne bagenda, Ne batuuka mu kisibo.

Basanzeeyo akaana akato, Ne Yozefu ne Maria.

 

  1. Bonna awo bwe baamwekkaanya, Ne wataba atakkiriza.

Nga akaana ako ye Katonda, Baavunnama ne basinza.

 

  1. Naffe ffenna tukkirize, Yezu eyava muggulu.

Mulokozi mulazaanye, Tumuyimbire n’essanyu

DOWNLOAD LINK:

WULIRA BAMALAYIKA PDF

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *