ABALAMAZI MUJJE TULYE ENTANDA (Benedicto Lubega)

Ekidd.: Abalamazi mujje tulye entanda, abalamazi mujje tulye
Ku mugaati gw’obulamu Kristu Yezu
Ku mbaga ye atuyita Ffenna
Ku kijjulo Kristu Yezu
Kye kijjulo eky’obulamu obw’olubeerera.

1. Mujje abange mujje, mulye ku mugaati guno
Munywenga evviini eno bwe bulamu obw’olubeerera.

2.Mujje mbayita mujje, ku kijjulo kye nfumbye
Alya ennyama yange alya ntanda ya bulamu obw’olubeerera.

3.Bajjajjammwe baalya mmanu mu ddungu, kyokka baafa
Wabula guno gwe mugaati gw’obulamu obw’olubeerera.

4.Alya ennyama yange mbeera mu ye, anywa omusaayi gwange
Mbeera mu ye naye mu nze ndimuzuukiza ku lwoluvannyuma.

5.Ka tulye Ennyama yo, ffe abakumanyi, ka tunywe omusaayi gwo
Ffe abakumanyi Ggwe Mukama olituzuukiza ku lwoluvannyuma.

6.Ffenna twesiga abakumanyi, ffenna tukakasa nga abakunywererako
Ggwe Omukama olituzuukiza ku lwoluvannyuma.

DOWNLOAD LINK:
ABALAMAZI MUJJE TULYE ENTANDA

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *