Muze Tumuhabwe by Anthony MUSEKURA

Dufite amahirwe yo gutumirwa na Kristu
Dufite amahirwe yo gutumirwa na Kristu mu Ukaristiya: mu Ukaristiya

 1. Muze dusangire ifungurorya roho:
  Kristu Yezu araduhamagara
  Ngo tumusange adukhe umubiliwe n’amaraso ye (nuko tube abe.)
 2. Muze duhabwe ubuzima buhoraho:
  Kristu Yezu araduhamagara
  Ngo tumusange adukhe umubiliwe n’amaraso ye (nuko tubeho.)
 3. Inyota n’inzara arabidukiza:
  Kristu Yezu araduhamagara
  Ngo tumusange adukhe umubiliwe n’amaraso ye (nuko dukire.)
 4. Imbohe n’indyshyi mewse nimuze
  Kristu Yezu araduhamagara
  Ngo tumusange adukhe umubiliwe n’amaraso ye (aturuhure.)
 5. Ni Kristu Yezu Umukiza wacu
  Kristu Yezu araduhamagara
  Ngo tumusange adukhe umubiliwe n’amaraso ye (nuko tube abe.)
 6. Niwe bugingi buhorafo iteka
  Kristu Yezu araduhamagara
  Ngo tumusange adukhe umubiliwe n’amaraso ye (nuko tubeho.)
 7. Abaremerewe n’imitwaro y’isi
  Kristu Yezu araduhamagara
  Ngo tumusange adukhe umubiliwe n’amaraso ye (aturuhure.)
 8. Abo yotaye tumwiyegereze
  Kristu Yezu araduhamagara
  Ngo tumusange adukhe umubiliwe n’amaraso ye (nuko dukire.)
Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *