OBWAKABAKA OBWOMUGGULU

Obwakabaka obw’omuggulu, bufaanana nga ssemaka eyafumba embagaye ,
N’atuma abantu, bajje ku mbaga gy’ategesex3

Jjangu jjangu, omwagalwa jjangu mukamawo akuyita akwagala
Jjangu omwagalwa jjangu, mukamawo akufumbudde ekijjulo.
1.    Aaa, ngaanyi, nnina ekizibu, nnina okugezesa ente zange ezo ezirima,
Mukama wange anansonyiwa, mugambe nti sisobodde.

2.    Aaa, ngaaanyi, naguze ekyalo, nnina okulambula ekyalo kyangeekyo kyenguze,
Mukama wange anansonyiwa, mugambe nti sisobodde.

3.    Aaa, nedda sijja kusobola, nnina omugole gwenyingizza olwaleero
Mukama wange anansonyiwa, mugambe nti sisobodde.

Ssemaka n’akalala, n’akalala n’alagira nti “Genda mangu, genda mu ngudo eyo, oleete bonna, bonna, bonna b’osanga, abaavu n’abalema, abanaku ne bamuzibex2
Bonna, bonna, bonna, obagabule, ebirungi byentegesex2
Naye bali x2…..mpawo alikomba ku mbaga yange (abo)
Mpawo alikomba ku mbaga yange.
Obwakabaka obw’omu ggulu…bwebuliba bwebutyo.
Mu bwakabaka      bwebuliba bwebutyo.
Abeebalankanya bonna  bwebaliba bwebatyo.
Mu bwakabaka   bwebaliba bwebatyo.

Katonda wo akwagala nnyo, akuyita ku mbaga gy’ategese eyomu ggulu
Obwakabaka bw’olubeerera gy’ali y’embaga gy’akuyitira eyo mu ggulu
Obwakabaka bw’olubeerera gy’ali ky’ekitiibwa ky’akuyitira eyo mu ggulu
Okubeera ne mukama wo Yezu, ly’essanyu ly’akuyitira eyo mu ggulu
Okubeera n’abalondemu abayite, ky’ekitiibwa ky’akuyitira eyo mu ggulu

Batisimu gituukirize—gituukirize—gwewasenga tomwegaana
Kyeweetema kituukirize—kituukirize—gwewasenga tomwegaana.
Katonda wo muyinza nnyo—Nantalemwa—okusamira okwo kwerabire
Amasanyu amabi galeke—nago galeke—sitaani takusikiriza
Katonda wo mugagga nnyo—mugagga nnyo—sente tekusuula wabi.

Embaga y’omukama ng’ekusuba, empeera y’abalungi ng’ekusuba—ddala. Ekusuba nnyo
Eggulu gyetugenda ngolisubwa, empeera y’abalungi ng’ekusuba—ddala eksuba nnyo.
Ebirungi by’omukama ng’obisubwa, katonda w’abalungi ng’akusuba—ddala akusuba nyo.
Nyiikira olwane masajja toddirira x2

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *