TULABIRA WA?

S&A; Tulabira wa? /2 Tulabira wa Yezu atuuse mu ffe        Tulabira wa? /2
T&B; Tulabira wa? /5 mu ffe tulabira wa? /2
S&A; Katonda Mwana y’atuuse, Musumba owaffe y,atuuse,
T&B; Y’atuuse y’atuuse
ALL; Eggulu n’ensi mumuyimbire oluyimba olumwaniriza.
S&A; Singa /4 Katonda Yezu Omusumba singa. /2
T&B; Singa singa Mukama /2 singa, Katonda Yezu Omusumba singa. /2

1.    Okwagala Yezu kw’olaga kingi ssikutenda otwagala nnyo
Okwagala abantu lw’olina kwakusindika osigale naffe.
“Omubiri gwange” kyakulya ddala w’agamba
“Omusaayi gwange” kyakunywa ddala;
Mujje mulye, mujje abayala, mujje mulye, abetegese;
Mujje mulye, mujje abayala, mujje mulye, abetegese mwenna.
2.    Okwagala ensi eno kw’olina Yezu ow’ekitiibwa ng’ofuuka omuntu;
Obwa Katonda bwo wabusika, n’omalirira osigale naffe.
“Omubiri gwange” kyakulya ddala w’agamba
“Omusaayi gwange” kyakunywa ddala;
Mujje mulye, mujje abayala, mujje mulye, abetegese;
Mujje mulye, mujje abayala, mujje mulye, abetegese mwenna

3.    Okwagala okwaffe kutone nnyo tunakuwa ki kye tulina?
Okwagala okwaffe b’oyise kuyugayuga kubuusabuusa.
Tunyweze mu ddya lyo b’otukuza,
Tunyeze ku ddini gy’otuwadde,
Gy’otuwadde ffena abakiriza tutuuse mu kitiibwa kyo gyoli.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *