YESU BULAMU

Communion – YESU BULAMU
S&A                 Others
Yesu bulamu bweffe     Mwana muhonesi – washibala
Bali ni khabi boosi      Balya khu Yesu x2
Bass              Others
Bapapa     Mutimake esi ali
Mulye     Mulye khu Yesu

Chorus:
S&A: Khutsye khumesa kwa Papa
Khulye khumubili kwa Yesu
Khunye khumafuki kayaya
Khufune bulamu
B&T: Khutsye, khutsye
Khulye khu Yesu khulye
Khunywe khunywe
Khufune bulamu.

S&A             Others
Nibaleme boosi         Alibenyusa bachende
Nibemumitambo         Kamasika ali bakhuya x2

Bayaya             Bamutimake yo ali
Mulye             Mulye khu Yesu x2

Chorus

S&A             Others
Bali ni khabi boosi     Bamutimake yo ali
Balibona buwanga     Khusifuku shenzakamo x2

Mwesi             Mutimake esi ali
Mulye             Mulye khu Yesu

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *