YEZU KWENNYWEREDDE

Yezu kwennyweredde ge maanyi ag’obulamu bwange x2
1.    Ekirombe kya magezi gange, ensibuko y’okumanya kwange

2.    Olwazi kwe nzimbye byonna, omusingi ogw’obulamu bwange

3.    Zawabu ow’omuwendo gyendi, obugagga bwe nina nze ku  nsi.

4.    Yezu ge maanyi……ge maanyi ag’obulamu bwange
Yezu ge maanyi agange….ge maanyi ag’obulamu bwange
Yezu  lwe lwezi……lwe lwazi olw’obulamu bwange
Yezu lwe lwazi olwange….lwe lwazi olw’obulamu bwange
Yezu  ge mazzi…….ge mazzi  ag’obulamu bwange
Yezu  ge mazzi  agange ….ge mazzi  ag’obulamu bwange.

5.    Ekyama ky’obulamu bwange, omuganzi atasangika sso

6.    Yekka oyo atafuukafuuka, era oyo atalimbalimba

7.    Ennyonta ey’omwoyo gwange, amazzi ag’obulamu bwange

8.    Mu budde obw’ebikemo ebingi, y’anyamba n’ampanguza sso

9.    Ensi eno n’obugagga bwonna, bitwale ompe Yezu yekka

10.    Ggwe mukwase obulamu bwo abutwale, yekka oyo atakujuza kantu

11.    Ddayo ku nnamba 4

12.    Akulinze obe wuwe mu byonna, akulage omukwano gwe bulijjo

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *