AZOOKIRE MUHUMUZA MITIMA

Azookire muhumuza mitima,
Yeizire mutamba mwirima
Ebyevugo twimukize hamwe, kusingiza Mukama w’engoma.
1.    Ebigambo twabitungire,
Omujuni weitu azookire
Omutamba byoona yaizire,
Nyakuziikwa Yezu azookire.

2.    Obutwaare bw’ogwo bwaiguka,
Omushana reeba rwayaka
Abaziiki b’ogwo bairuka,
Abakunda Yezu baasheka.

3.    Akashwaaza n’abo beinazi,
Omukama w’obusinguzi
Engoma twiteere n’einuzi,
Nituhimbisa omucunguzi.

4.    Nyakuzooka niiwe mpaisibwa,
Engoma gitwaare mwesigwa
Obusaasi mbwenu bwamarwa,
Engoma ya Bweera yaigurwa.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *