OMUGABE ENFEERERA NGOMA

1.    Omugabe enfeerera ngoma…..
Ohaisibwe Nyakuzooka Nyakuzahuuka
Waruga entooterwa muriro……..,,     ,,
Ohaisibwe Nyakuzooka Nyakuzahuuka
Karamaare……….Iwe Mugabe
Nyakusinga…….Iwe Mujuni x2

2.    Omubafu wajunuukire…………
Ntaama yembaagirwa bujuni……

3.    Okaruga obwera obwiguru……..
Wayeecwa omwiru waabutaka…

4.    Okaturwa esiime obambirwe……
Waitwa nabeibi ohanikirwe……..

5.    Harizire enkunzi oziikirwe……………
Haganya enyaangi ogarukire………….

6.    Kiziikwa wataabuuka, kizaaha waruhuuka,
Omubafu wagizooka, amarira gayomooka iwe mukiza muhangi, tukuramutsye muhangi.

7.    Nyakweeza twagubuuka, mutambi twahumuuka, oburagwa wabucooka kibunyaga gamuzooka, nyitwa bicumi bishongi ahari sho niiwe mpongi.

8.    Endweire zajunuuka enzingo zaananuuka, enyabibi yahomooka enyamize yakokooka, iwe mukama murungi, amagara niiwe mbungi.

9.    Tukaata twanafuuka, amaani gahanguuka, amagara gatuhooka, abaremwa twashotooka, iwe mukiza bagyenzi otugumize mugyenzi

10.    Murungi ozookire buzima…….
Ohaisibwe Nyakuzooka Nyakuzahuuka
Wasiga omwitsi ahemukire………
Ohaisibwe Nyakuzooka Nyakuzahuuka

11.    Bakweta omwiru kajegyere………
Weija ori ensiga habugabe………….

12.    Bacwire akooma nyamugagwa…….
Waija ori ekyooma nyamugumi…….

13.    Owifo yagwa nyamuteza………
Waazaho ntwazi yaruguru ……….

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *