MWIJE TUGITAAHE

Mwije tugutaahe Nyaruka ya Nyakubaho, Mwena mwije
Mwije tugitaahe n’eifubo na rukundo mpango.
1.    Ruhanga omunyambabazi…Mwije
Naatwakiira weeza…………Mwena mwije

2.    Aine rukundo mpango
N’embabazi ze ni nyingi

3.    Emitima yaitu bambe
Yoona k’eshashaanukye

4.    Imwe batungi booro
Tashoroora bambe

5.    Twena tugitaahe
Tubagane rukundo

6.    Bambe tashoroora
Naatwakiira twena

7.    Amaraka gaitu twena
Ganihiire n’einuzi

8.    Egi nju yaawe Mukama tugitaahe
Na rukundo mpango

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *