OIJE MUTIMA MUHANGI

Oije Mutima Muhangi,
Emitima yaitu ogizindukire.
Oije Mutima Muhangi,
Amagara gaitu ogatambire.
1.    Nkundwa ya Patri n’omutabani,
Otwijuzemu entwaaza y’obukundani.

2.    Rumuri rw’ensi k’ogihwezese,
Eby’amazima byawe k’obitwegyese.

3.    Mpuumuza-bwoba n’ebituntuzo,
Ija bumanzi-bwansi n’ebihuumuzo.

4.    Mumeza w’eneema nyakwicuma,
Ontwanganyemu enyoomyo nootamu enjuma.

5.    Nsaasizi yaitu y’ebicumuro,
Otwozye, twere, Nyanja, y’obuhumuro.

6.    Omu bumwe bwanyu bw’enyabushatu,
Omwana n’ishe naiwe ka mutwijemu.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *