TURI BAMWE

Turi bamwe omuri Kristo,
Kristo Omwana wa Ruhanga omwe
Tataitwe Nyamuhanga, turi bamwe omuri Kristo
Kristo Omwana wa Ruhanga omwe wenka.
1.    Amakuru marungi gakaija omu nsi omu,
Gaareetwa ago mamanzi, ogwo mukuru Mapeera
Buraza Amans yamushongyera, n’abandi baatwiizira;
Obwo Uganda yaashemererwa.
2.    Buzima ago mamanzi, gakaruga omu Buraaya,
Gahika na Kigungu nigaruga Mombasa,
Gaaraara, gaaraarira, Kristo ogwo gamwegyesa;
Aba Uganda baabatizibwa.
3.    Iwe ga Nyamuhanga nitumanya ori Tataitwe,
Buzima abaana baawe nitukusiimira byoona,
N’eby’ensi n’eby’eiguru, omuri Yezu twabyega gye;
Turi bamwe turyabashanga.
4.    Turamye Nyamuhanga tutende na Kazooba,
Na Muhumuza-bantu, buzima kwo aba rukundo
Twabeeha, twabeesiga, ga bambe baatwoorora;
Turi bamwe turyabashanga.
5.    Turamye Nyamuhanga, nituraba omuri Mwana,
Tushabe Nyamuhanga, nituraba omuri Mwana;
Tataitwe twamwegyesa, we Yezu yaatwoorobya;
Turi bamwe turyabashanga.
6.    Uganda ago magingo ekwaitse neesima,
Ezo mbabazi zaawe ezirimu na rukundo,
Waatweha, waatweemera, ga waitwa, twacungurwa;
Turi bamwe turyabashanga.
7.    Turamye Nyamuhanga, Ruhanga wa byoona,
Tukuheereze kwija owaawe omuri Bwera,
Waatweha twakwizira, twatuuta n’okukundana;
Turi bamwe turyashemererwa.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *