MWOYO OMUTONZI YANGUWA

1.    Mwoyo omutonzi yanguwa
Okyalire abakwegomba
Jjuza be ddu n’enneema yo
Emmeeme z’abatonde bo.

2.    Ggwe oyitibwa musaasizi
Ggwe nsulo y’obuwanguzi,
Kitone ekitatondebwa
Ggwe muliro ggwe kwagala.

3.    Ggwe otwongeza eby’amazima,
Nga Patri bwe yasuubiza,
Ggwe lunwe olw’omukomo gwe
Mugabi ng’otugabidde.

4.    Tumulise n’eggezi lyo,
Otwagaze ebiragiro
Tugumye era n’amaanyi go,
Endwadde ng’ozituggyako.

5.    Sitaani mutugobere,
Eddembe lituweereze
Tutwale, tukulembere,
Buli kabi tukewale.

6.    Tumanye Patri ssemaka,
Ne mwana eyatulokola,
Tweyongere okukkiriza
Ne mwoyo, nnyini kwagala.

7.    Katonda Patri atakoma,
Ne mwana gwe eyazuukira
Era ggwe omukubagiza
Mutendebwe lubeerera!

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *