MIREMBE MARIA

1.    Mirembe Maria Nnyaffe ajjudde enneema
Ggwe Nnamukisa mubakazi ensi gy’ekkoma.
Muzadde wakigambo Yezu Omulokozi,
Mirembe Maria Mirembe.

2.    Tutenda Maria Nnyaffe asinga Eva,
Ye nnamukisa Nnamasole eyasimibwa,
Muzadde w’omutonzi atagwa kutendebwa,
Mirembe Maria Mirembe.

3.    Wankakii we ggulu Maria ayinza ebinene,
Ffe abaana bo tusaasire tukwesiga,
Muzadde wa Katonda Nnyaffe atasaangika,
Mirembe Maria Mirembe.

4.    Kabaka w’emirembe ffe tuzze gy’oli,
Ggwe eyakwasibwa ensi eno n’abaminsani,
Entalo n’entalo ggwe Nnyaffe zituwonye,
Mirembe Maria Mirembe.

5.    Luliiba lukuru naffe lwe tuliwangula,
Ffe abalamazi Mukama natusaasira,
Ffe abaana bo abaganzi Nnyaffe tuwanguze,
Mirembe Maria Mirembe.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *