NNYAFFE YAMBA (Fr. Expedito Magembe)

Ekidd.: Ggwe Nnyaffe Omuyinza – Ggwe Nnyaffe, Nnyaffe ow’ekisa,
Ggwe Nnyaffe Omuyinza – Maria tuyambenga.

1. Bikira Maria Ggwe Nnyaffe omwagalwa
Kuuma yamba ffe abaana bo.
Bikira Maria Ggwe Nnyaffe omwagalwa
Tuutuno tuyambe tuli baana bo.

2. Bikira Maria Ggwe Nnyaffe omwagalwa
Kuuma Uganda etebenkere.
Bikira Maria Ggwe Nnyaffe omwagalwa
Tusabire ensi eno etebenkere.

3. Bikira Maria nga bangi abavuma
Baagala eddiini mbu bagizise.
Nnyaffe twagaze Kristu Omulokozi
Taasa eddiini etinte.

4. Bikira Maria Nnyaffe tusaba kino
Tutaase endwadde etumalawo.
Tusaba tuyambe Nnyaffe Ggwe ow’ekisa
Tusabire tuyambe tuggwaawo.

5. Bikira Maria Nnyaffe tukudaagira
Twagaze Omukama tubeere babe.
Obulamu nga bukomye obw’eno obw’ekiseera
Tuwungule otutuuse mu bw’olubeerera.

DOWNLOAD LINK:

GGWE NNYAFFE

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *