OLWALEERO BIKIRA MARIA (W.F.)

Ekidd.: Olwaleero Bikira Maria, omwoyo gwange guuguno;
Olwaleero Bikira Maria, omwoyo gwange guuguno,
Omwoyo gwange guuguno, omwoyo gwange guuguno.

1. Maria goba amasitaani, gatutwala mu bibi.

2. Jjukira: titulina maanyi, sabiranga aboonoonyi.

3. Tuyambe otuwonye ekyejo, tulongooke mu mwoyo.

4. Saasira Baganda bannaffe, obaggyanga mu lumbe.

5. Twagaze Omwana wo Yezu, atutwale mu ggulu.

DOWNLOAD LINK:
OLWALEEROBIKIRA MARIA

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *