YIMBA, YIMBA (M.H.)

1. Yimba, yimba tenda Nnyaffe, mwoyo olw’essanyu biibya,
Tenda nnyo eyazaala Yezu, asaanye okwagalwa.

Ekidd.: Tumutende ffe Maria,
Tuyimbe ffenna wamu.
Ekkula lyaffe Nnyaffe Ggwe.
Enteeka ebbanga lyonna.

2. Nnyaffe yamba beera kumpi nga sitaani atukema,
Mu eno ennyanja ensunda bw’eti, jangu Mmange nze ntaasa.

3. Ddunda Ggwe yakwasa anti eggwanika ly’ebirungi
Tuusa abaana w’ali Yezu, tajja kumma Ggwe by’osaba.

4. Vva ku aseemya n’oyo ow’enkwe, odduke omussi wuuyo,
Koowoola, yita oyo Nnyaffe, anaamukugobera.

5. Beera kumpi nange Mmange, mugole wa Yozefu
Yamba nve ku nsi eno nange, mbeere naawe mu ddembe.

6. Nnyaffe tuusa abaana gy’oli, tugumye nnyo nga tufa.
Mu eyo essaawa entiisa nnyingi, tutwale mangu gy’obeera.

DOWNLOAD LINK:

YIMBA YIMBA

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *