MMWE AMAWANGA GONNA(Fr. James Kabuye)

Ekidd.: Mmwe amawanga gonna musaanye mweddemu,
Mutende mwenna Omukama
Amawanga gonna mukube mu ngalo,
Mwesiimye mmwe b’alyoye.

1. Amawanga mwenna mmwe mukube mu ngalo,
Musanyukire Katonda mu ddoboozi ery’essanyu.

2. Kubanga Omukama asukkulumye wa ntiisa,
Ye Kabaka Omukulu mu nsi gy’ekoma.

3. Atulondera obusika bwaffe,
Ekitiibwa kya Yakobo gw’ayagala okuyinga.

4. Katonda afuga amawanga gonna,
Katonda atudde ku Nnamulondo ye Entukuvu mumutende.

5. Abantu abatuwa ne batufuga.
Amawanga agassa ku bigere byaffe.

6. Katonda alinnya mu kusanyuka,
Omukama alinnya mu ddoboozi ery’enngombe.

7. Muyimbire Katonda mmwe mumuyimbire,
Muyimbire Kabaka waffe ku ntongooli endeege mumuyimbire.

8. Kubanga Kabaka w’ensi yonna anti ye Katonda,
Muyimbe oluyimba ku ntongooli Ddunda mumutende.

DOWNLOAD LINK:
MMWE AMAWANGA GONA

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *