MULI KITANGAALA (Fr. James Kabuye)

1. Muli kitangaala eky’ensi
Muli ttawaaza ey’amazima
Mwakirenga ensi yonna
Emanye Katonda n’obukulu bwe.

Ekidd.: Mu kubatizibwa twafuuka baana be
Katonda n’atusindika tube batume be
Ne Mwoyo n’atuwa ffe tube ettaala
Tube kizimbulukusa mu Ggwanga lye. x2

2. Muli basiige mwalondwa
Mufuuse baana ab’enda emu
Mulagenga nga mwagalana
Amayisa gammwe gabe malamu.

DOWNLOAD LINK:
MULI KITANGAALA

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *