MWENNA ABATONDE B’OMUKAMA (Fr. Kizito Mayanja)

Ekidd.: Mwenna abatonde b’Omukama mutendereze Katonda:
Mutendereze Omukama mu nnyimba ne mu bivuga ebya buli ngeri. x2

1. Mutendereze Omukama mu Nnyumba ye ddala entukuvu
Ne mu bbanga ery’obuyinza bwe.

2. Mutendereze Omukama olw’ebikolwa bye eby’amaanyi
N’olw’obulungi obw’ekitiibwa kye.

3. Mumutendereze mu ddoboozi ly’enngombe, mumutendereze,
Mu nnanga ne mu ntongooli.

4. Mumutendereze mu nngoma ne mu nnyimba, mu ngoye envuzi,
Mumutendereze ne mu madinda.

5.Mu nsaazo ez’envuga ennungi, mumutendereze mu nsaazo ez’essanyu.
Buli kiramu kyonna, kati kitendereze Katonda.

DOWNLOAD LINK:
MWENNA ABATONDE

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *