TWANDIBADDE TUTYA

Twandibadde tutya singa Kristu teyajja?
Twandibadde wa ffe? Ha Kristu yeebazibwe.
1.    Twandifudde bubi, Twandibuze ffena,
Kristu yatulokola
2.    Twandfudde bubi, Ffe no aboonoonyi,
Kristu yatulokola
3.    Twandifudde bubi, Mikizikiza eky’ebibi,
Yatuwa ekitangaala
4.    Gwanditusinze nnyo, Netuvumirirwa ffena, Kristu yeebazibwe
5.    Twandibadde b’ani, Yanditwefuze ffena,
Sitaani twamuwona.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *