AGUTAMBA W’AMAANI

Agutamba w’amaani tumuhaise,
Agutamba w’engozi tumusiime.
1.    Nganda z’ensi musiime muhweyo;
Omuhangi ka murungi
Alimweta Agutamba ahikyahwo;
Ego w’engonzi w’engonzi.

2.    Ndaatebyaga Agutamba ntahoirwe;
Omuhangi ka murungi
Akaleecu nuwe ogu nyomiire;
Ego w’engonzi w’engonzi.

3.    Ensi yaitu ekatunga ekitiinisa;
Omuhangi ka murungi
Ekateekwa mu baana tuzarwa;
Ego w’engonzi w’engonzi.

4.    Ensi yaitu ekatunga ekitinisa;
Omuhangi ka murungi
Abo bange mbazaara ndahiire;
Ego w’engonzi w’engonzi.
5.    Okasaasa yasaasa Muhiira;
Omuhangi ka murungi
Kandi byoona oyemwaho Malaika;
Ego w’engonzi w’engonzi.

6.    Okayonka yakwata, yahimba;
Omuhangi ka murungi
Ego bambi akahimba, yaheeka;
Ego w’engonzi w’engonzi.

7.    Alimweta Agutamba ahikyaho;
Omuhangi ka murungi
Akatamba mu byoona atifaaho;
Ego w’engonzi w’engonzi.

Comments

0 Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password