AYI MUKAMA KATONDA WAFFE(Fr. James Kabuye)

Ekidd.: Ayi Mukama Katonda waffe, twegasse ne Nnyaffe Maria
Tukuweereza ebitone byo bino, n’omwoyo ogumenyese.
N’ekisa wulira essaala za Yezu.

1. Nga tujjukira okubonaabona kwa Yezu Kristu Omwana oyo,
N’okuzuukira n’okulinnya kwe, mu ggulu afuga byonna.

2. Nga tujjukira olunaku luli, lwe yali mu Senakulo
Yagamba “Kino Mubiri gwange, kino Musaayi gwange”

3. Era tuddamu okuweereza, Ekitambiro kya Yezu,
Kye yatambira olwaffe nno abantu, alyoke atulokole.

4. Ffenna twegatta ne tuba kimu, ne Yezu Kristu atwesiimya
Olwo twambuka n’essanyu ezzibu, wa Kitaffe oyo ffenna.

5. Mujje twebaze byonna by’atuwa, lwe tujja gy’ali n’atwewa
Obutamala gy’ali mu ggulu, tulimutenda ffenna.

DOWNLOAD LINK:

AYI MUKAMA KATONDA WAFFE

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *