BAKUNDWA EMITOIJO

Bakundwa emitoijo tugitoije nan’okwecureeza x2

1.    Abashomi nimwije naimwe abehenenga
Mureebe Nyamurungi Ishe abehenenga
Omurama nabeeta kuba aba Kigambo
Mbwenu naimwe mwehongye mube aba Kigambo.

2.    Omurama nabeeta mutaba abashungi
Mwije aha nimugamba ebyo eby’obuganzi
Kuguma nimwetamba nan’owobuganzi
Kumweha nimugamba ebyo eby’obuganzi

3.    Omubumwe buteitsya hamwe n’omuhangi
Mumwehe nimutoija nangwa n’ebigwero
Kuguma nimusinga ebyo eby’entabangi
Abaine nabashoronzya mube ab’Omuhangi.

4.    Eminyeeto nimwije naimwe embundabunda
Mujwane na Ruhanga Rugaba rw’omuntu
Ebijuma ni mwane, mwane eby’obuganzi
Mutaine na mbibo mbi mwije n’okusiima.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *