BOLINGO

    BOLINGO


 1. Bolingo bwa Nzambe boleki bonene
  Wana tindeli biso Yesu mobikisi (x 2)

Salela ka mokonzi okoyoka esengo (Bass)
Salela ka mokonzi okoyoka esengo (Tenor)
Salela ka mokonzi okoyoka esengo (Alto)
Salela mokonzi iya ee x2
Moko mokonzi x4
Salela mokonzi iya ee x2
Okoyoka ndel esengo

 

 1. Lolaka l’angelu loye Maria
  N’daboti Emmanuel Kristo Mosikoli
 2. Mosaleli wa Nzambe ngai meliyo
  Mpo manso malobi yond’eyali ngai
 3. O lisumu lya Eva, liwa liyeli
  Ba yambi bwa Maria luzwe libikii
 4. Paradizu ya Adamo, nzel’ezapari
  Lelo Kristu banoi na mpe bzela
 5. Musumuki sepela, kumisa Nzambe
  Yembelani ye mpee totondo ye
Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *