EE MFUMWE

1.    Ee mfumwe yamba makabu x2
Yamba makabu ya kimenga nabeto x2
Tala makobo ya mono yokele mpamba x2
Tala mono kimbeni nshukami ya nene x2
Nki kima mono talenda pesa na ngeye x2
Mfumwe mfumwe x2

2.    Ee mfumwe yamba mampa x2
Yamba mampa ya kimenga nabeto x2

3.    Ee mfumwe yamba vinu x2
Yamba vinu ya kimenga nabeto x2

4.    Ee mfumwe yamba chorale x2
Yamba chorale ya kimenga nabeto x2

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *