EKIRUNGI KYOONA

Ekirungi kyoona kiheebwa iguru,
Omuhanda kiija ni Kristu ngugwo,
Naiwe empano yaawe oyehere kimu,
Omuhanda Kristu obuzoire obugyo.
1.    Yanguhya ebisembo mihiirwa iwe,
Engabw’eheebwa ni Kristu gira,
Kyoona ekyakasembwa kisiimwa ise,
Baingana omu byoona bagonzangana.

2.    Yanguhya ebisembo mukristu iwe,
Naiwe wehe Kristu akuhemberane,
Wenka n’ayehwamu ayetambire,
Asasure wena asaraine nawe.

3.    Oijuk’Omuhangi mukristu iwe,
Ekitinisa kye kinyaka iguru,
Toina ky’okutamba habwawe iwe,
Kwihaho oina Kristu omutwaliremu.

4.    Ebitungwa byaawe obiheebwa oha?
Naiwe wenka kwoli orugirra nkaha?
Jumara oyehwemu olihwerwa iwe,
Omumaiso gamba nuwe oba oramanya.

5.    Okatunga bingi gira osiime,
Okajeemera ogu gira oyehane,
Oyetaaga bingi saba oheebwe,
Honga m’omuhimbo nukwo oligirwe.

6.    Ebihangwa byoona bihwerere,
Omu maiso g’ogu ndugiro yabyo,
Byoleke ekitionwa abihangiire,
Orutindo Kristu Omuhangi wakyo.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *