ENGALO ENSA

1.    Engalo ensa, engalo ensa ziwoomera nnyinizo, ataddize Ddunda obadde ki?
Anti ekitiibwa ky’abasoma, kwe kugabira Lugaba ow’ettendo  ku bintu by’awadde.
Kiki ekisaanidde okumuwa?
Kiki ekisaanidde mu maaso ga Ddunda?
Nneyanze nange okuyitibwa, okuddiza Ddunda Lugaba.
Twala, ssebo twala, twala Ddunda amakula go x2

Ggwe, ssebo omutiibwa ssebo omuyinza, ssebo omulungi ssebo kitaffe mugabi wa byonna.
Yee…..biibyo bitwale, biibyo bisiime,ssebo bitwale.
Bye  birabo byo Ddunda (biibyo bitwale)
Ebivudde mu ffe abaana bo Ddunda
Nga bikwoleka anti okusiima kwaffe.
Nsiima, nsiima, nsiima, nsiima, nsiima, nsiima x2

2.    Engalo ensa, engalo ensa ziwoomera nnyinizo, ataddize Ddunda obadde ki?
Anti ekitiibwa ky’abasoma, kwe kusaanira ogabire ow’ettendo  mugabi wa byonna.
Kiki ekisaanidde okumuwa?
Kiki ekisaanidde mu maaso ga Ddunda?
Nneyanze nange okuyitibwa, okuddiza Ddunda Lugaba.
Twala, ssebo twala, twala Ddunda amakula go x2

3.    Engalo ensa, engalo ensa ziwoomera nnyinizo, weebaze Ddunda by’akuwa
Anti okugabira nnyinibyo,  kwe kulaga bw’omumanyi bw’osiima katonda gw’oddizza.
Kiki ekisaanidde okumuwa?
Kiki ekisaanidde mu maaso ga Ddunda?
Nneyanze nange okuyitibwa, okuddiza Ddunda Lugaba.
Twala, ssebo twala, twala Ddunda amakula go x2

4.    Omugabi eyevaamu…..katonda gw’ayagala.
Omugabi eyevaamu…..katonda gw’ayagala.
Awaayo ky’alina, n’atoola by’alina, katonda gw’ayagala.
Twala, ssebo twala, twala Ddunda amakula go*2
Omugabi asanyuka…….katonda  gw’ayagala
Omugabi asanyuka…….katonda  gw’ayagala
Atakodowala……
n’awaayo  ky’alina katonda gw’ayagala.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *