JO NYI AZI JI

Jo nyi azi ji, opi nandraga
Kole nyi ji asi addru si (2)

1.    Azi ole (ri) kruce driri, airu ra opi nandraga (2)
2.    Azi ole (ri) mugati driri, airu ra opi nandraga (2)
3.    Azi ole (ri) vino driri, airu ra opi nandraga (2)
4.    Azi ole (ri) abete driri, airu ra opi nandraga (2)

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *