KALEMUTU WONI

Kalemutu woni inakina wok, kalemutuwon kes.
Kalemutu woni inakina wok, kejaikisi Papa.

1.    Okwe Papa, Kolemu joda inakina,
Okwe Papa, Kejaiki joda Lokasubani kon.
2.    Okwe Toto…………
3.    Okwe Onac………..
4.    Okwe Inac…………

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *