KIT JAMI LOBO DUCU

1.    Kit jani lobo ducu Rubanga mucweogi
Wun wucwal bote. //2
Kadi cente bene Rubanga miminiwa
Wun wucwal bote. //2

Mic ma Rubanga omiyo wacwalo ki deyo
Rwot gamgi duc x2
Wiye cwal okati, wiye cwal owoti,
Wacwalo ki deyo ada,
Rwot gamgi duc x2
Mic ma Rubanga omiyo wacwalo ki deyo
Rwot gamgi duc. x2

2.    Kadi pul bene…………..
Kadi nyim bene…………
Kadi ngor bane…………
Kadi cente en ba………..

3.    Kadi pamba bene………..
Kadi gwana bene…………
Kadi anywagi bane………
Kadi cente en ba…………

4.    Kadi dyang bene…………..
Kadi dyel bene……………..
Kadi gweno bane…………
Kadi cente en ba………….

5.    Kadi labolo bene…………..
Kadi mwanyi bene…………
Kadi taa bane………………
Kadi cente en ba……………

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *