MUKAMA OYAKIIRE

Mukama oyakiire egi mitoijo y’abaana baawe, omugaati na viini
Mukam oyakiire ebyo bihoongwa by’abaana baawe,
Twabireeta n’omutima gwa rukundo.
1.    Omugaati hamwe na viini,
Twabireeta kubitoija
Bitureetere amagara g’obutwiire,
Obyakiire Nyamuhanga.
2.    Ebitambo by’er’izooba,
Bitureetere amagara g’obutwiire,
3.    Ebitungwa byaitu byoona,
Bitukundise ebirungi by’obutwiire,
4.    Egi mitoijo y’er’izooba,
Ogisiime nk’ekitambo kya Abeeli,

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *