NI MUNGU SAWA ROMU

SOP: Ni Mungu sawa romu ni timu,
ALL; Ni Mungu sawa romu ni timu,
Wabi nwangu sukuliya mwa i polo. x2
1.    Awobi ceke (ku mutoro), watyer ni Mungu. x2
2.    Anyira ceke (ku mutoro), watyer ni Mungu. x2
3.    Aradu ceke (ku mutoro), watyer ni Mungu. x2
4.    Judongo ceke (ku mutoro), watyer ni Mungu. x2
5.    Ju Kristo ceke (ku mutoro), watyer ni Mungu. x2

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *