NINZA KUHEREZA MUKAMA

Ninza huhereza Mukama-a ahabw’amaani ga Mutima Orikwera ngume muhimbise.
1.    Abahereza Mukama n’ababangira,
Kandi abamwesiga taribahemukaho.

2.    Ndyamuhereza Mukama ngume muhimbise,
Murangaane hoona hoona ebiro byoona.

3.    Omu bworo n’obucene …..Ngume mehereze,
Omu ndwaara n’okukaba.Ngume muhimbise,
Omubari kunyanga………Ngume mehereze
N’omubari kumpiiga …….Ngume muhimbise
Mutima gwangye mpwera.Ngume mehereze
Ngume heihi na Yezu ……Ngume muhimbise
Bwera ye ngitaahe………..Ngume mehereze
Ebiro byoona mwiine……..Ngume muhimbise

4.    Omu bantu abaarazire ndyazayo mbataaruure,
Mbarete mbegyese nabo bakuheereze

5.    Mbahabuure ekigambo kyawe kibataahemu,
Kibaijure kigine kibug’ensi yoona.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *