OKUSIIMA NGIRE NTA

Chorus:
Okusiima ngire nta, Ruhanga wange,
Okusiima ngire nta, Ruhanga wange
Onkolire ebirungi mu bwomezi bwange.

1. Ampaire ebirungi…
Ampaire obusinge…

2. Ampaire amaani…
Ampaire abaana…

3. Ampaire obwenge…
Ampaire omuhanda…

4. Ampaire okusiima…
Ampaire okuhweza…

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *