SADAKA YETU

1.    Sadaka yetu twende kumutolea
Twende kumutolea.
Twende wa Baba……..twende (twende)
Twende twende kumutolea.
Twende wa mama…………
Twende wa toto………….
Twende wa Kristo…………….
2.    Divai zetu……………
3.    Vipagi vyetu……………
4.    Mazao yetu…………….
5.    Nania zetu……………

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *