TUZZE TUKUTONERE (Benedicto Lubega)

Ekidd.: Tuzze …………………….Gy’oli Mukama Katonda
Tujja ……………………..Tukutonere bye tulina
Ka tutoole ku ebyo by’otuwa, tukuddize Lugaba asinga
Tuzze …………………….Gy’oli Mukama Katonda
Tujja ……………………..Tukutonere bye tulina
Tukuddize ku ebyo by’otuwa, tukwebaze Lugaba asinga
Siima, twala, siima bye tuleeta
Twala, siima, twala bino bye tukuwa.

1.Ggwe atwagala Ddunda, wamma osaana, Tukwebaze olutata
Okutukola Ddunda n’otubumba, tetwasaba wamma olamula,
Kye tulina: Tukwebaze Lugaba asinga.

2.Watugabula ensi eno, wamma osaana, Tukwebaze olutata
Ffe nga tulya ebingi by’otuwa, otujjuza wamma ogabula,
Kye tulina: Ka tukwebaze Lugaba asinga.

3.Watujjuza Taata wamma osaana, tukwebaze entakera
Ffe tetujula Ddunda by’otuwa, ng’otujjuza wamma otumala,
Kye tulina: Tukwekole Lugaba asinga.

4.Ka tukuddize Mukama wamma osaana, Ggwe atwagala bw’otyo
Ebirungi byonna Ggwe by’otuwa, ng’otujjuza wamma otumala,
Kye tulina: Tukwebaze Lugaba asinga.

5.Ggwe atwagala Mukama wamma ogwana, tukuddize Ddunda
Ku birungi byonna Ggwe by’otuwa, ng’otujjuza wamma otumala,
Kye tulina: Tukwebaze Lugaba asinga.

DOWNLOAD LINK:
TUZZE TUKUTONERE

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *