TWENDE TUMUTOLEYE

Twende tumutoleye, sadaka ndugu zangu,
Twende tumutoleye Baba (2)

1.    Baba Ibrahim wakati wakale,
Naye alitowa sadaka (2)

2.    Musa pamoja na wa Israeli,
Nawo walitowa sadaka (2)

3.    Mwana Abeli mpendwa wa Mungu,
Naye alitowa sadaka (2)

4.    Baba mwana na roho mtakatifu,
Nawo tuwa toleye sadaka (2)

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *