TYERWA WAN WATYERO

1.    Tyerwa wan watyero iri,
Wonwa game ki yom cwiny.
Watyero mugati……..
Watyero vini…………
Watyero cente……….
Yao yao yao wawoto yao yao yao,
Watyero tyer maleng ki Rubanga won.
Wun lodongo…………
Wun awobe…………..
Wun anyira……………

2.    Tyerwa wan watyero iri,
Wonwa game ki yom cwiny.
Watyero camwa……..
Watyero cwinywa……
Watyero ticwa.……….
Yao yao yao wawoto yao yao yao,
Watyero tyer maleng ki Rubanga won.
Wun lonyondo…………
Wun lotion……………..
Wun lokristo……………

3.    Tyerwa wan watyero iri,
Wonwa game ki yom cwiny.
Tyer lotion………………
Tyer awobe……………..
Tyer pa anyira…………..
Yao yao yao wawoto yao yao yao,
Watyero tyer maleng ki Rubanga won.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *