YAMABA NGAI LELO E TATA

(Yamba ee) Yamba ngai lelo ee tata,
(Tata nzamba) Ngai nalingi komipesa nayo.
(Yamba ee) Yamba ngai lelo ee tata,
(Tata nzambe) Ngai nalingi komipesa nayo ee.

1.    Batata balingi komipesa nayo
Batata balingi komipesa nayo ee.

2.    Bamama………
3.    Bilenge………..
4.    Bakristu……….

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *