MU INGORO Y’IMANA

Mu Ingoro y’Imana haganjy’ibyiza
Mu Ingoro y’Imana duhora duseka
Mu Ingoro y’Imana duhora tuyisenga
Mu Ingoro y’Imana duhora tuyisingiza.
1.    Ntore z’Imana ni mwishime,
Mwishimire mu ngoro ye,
Aho mwinjira mwisanga,
Mu Ingoro ye harangwa ibyiza.

2.    Yatweretse urukundo rwe,
Igihe atanze umwana we,
Ngo aducunguze amaraso,
Mu Ingoro ye harangwa ibyiza.

3.    Ingabire y’Uhoraho,
Niyo ituma tumumenya,
Tukamenya uwo yatumye,
Tubwirijwe na Roho we.

4.    Cyo nimuje mu mayira,
Mukashakashake abarushe,
Mubinjize mu Ingoro ye,
Banywe ku mazi y’ubugingo.
5.    Mu Ingoro y’Imana hari isoko;
Isoko y’amazi afutse
Unywaho ntazagira inyota,
Azahorana umunezero.

6.    Mu Ingoro y’Imana hariyo
Inyiza hari Umubyeyi Mariya
Uhora aduhamagara,
Aduhakirwa ubutitsa. Alleluya x7

7.    Kristu yatsinze uruffu,
Kristu ni muzima,
Kristu yinjiye munva atabarukana
Ishema ashoreye intore zose.

8.    Kristu amaze gutanga,
Shitani yakubise agatwenge,
Yibwira ko, Yezu atazongera
Kwamamaza Inkuru Nziza.

9.    Dukunde Umwana w’Imana,
Dukunde Nyirimitsindo,
Dukunde uwo indushi zihora
Zirirmba kuko yazicunguye.

10.    Itwari yo k’urugamba ni Kristu
Wo k’umusaraba wemeye,
Kwitanga atuyobora
Nicyusa aducuye mu bwami.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *